Få styr på kontrakten – det kræver loven

Når jobsamtalen har givet pote og lønforhandlingen overstået, er det tid til at skrive kontrakt. Og det er ikke bare en detalje, der hurtigt skal kradses ned på en lap papir. Faktisk er det ulovligt ikke at have styr på ansættelseskontrakten. Det er arbejdsgivers pligt at sørge for, at kontrakten lever op til de krav, der stilles i ansættelsesbevisloven. Virksomheden risikerer en langvarig og dyr retssag og samtidig at skulle betale en stor godtgørelse til medarbejderen, fordi man ikke har papirerne i orden.

Ansættelseskontrakten skal som minimum indeholde:

  • Navne og adresser på arbejdsgiver og lønmodtager
  • Arbejdsstedets beliggenhed
  • Beskrivelse af arbejdet
  • Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt
  • Ansættelsesforholdets varighed (hvis der ikke er tale om tidsubestemte ansættelser)
  • Lønmodtagerens rettigheder med hensyn til betalt ferie
  • Varigheden af opsigelsesvarslerne for henholdsvis lønmodtager og arbejdsgiver
  • Den ansattes løn
  • Den normale arbejdstid
  • Angivelse af om arbejdsforholdet er reguleret af overenskomst

Det er ikke blot for at undgå dyre retssager, at man skal have styr på kontrakterne. Det giver god mening, at både arbejdsgiver og lønmodtager er enige om og kender vilkårene for ansættelsen. På denne måde undgår man uenighed og diskussioner om de forskellige ansættelsesvilkår, da alt er reguleret i kontrakten.

Kilde: Advokat Lotte Lindahl Andreasen, Ret & Råd. Læse mere på www.ret-raad.dk